Reiji Hiramatsu
News & Topics

"Exhibition presenting artworks of Hiramatsu Reiji and Moriguchi Kunihiko"
MOA Museum
9/4~10/13/2015


2-36-1-510 Nishi-Ikebukuro Tosima-ku Tokyo Japan 1710021
Tel:+81-3-5992-2002 Fax:+81-3-5396-5500▶ Japanese